Vnitřní prostor — 2014 / Inner Space

Sousetředit na svůj prostor...

prostor, který před sebou vidíme, když zavřeme oči,

vnímám jak se mění…

možná se mi objevily mraky, světelné body nebo vlny světla…

světla různě barevná…

jsou nehybná a skrze ně jen tak pozoruji svůj vnitřní svět…

„Dávám svobodu svým pocitům a myšlenkám“.

Focus on your space…

space that we see before us, when we close our eyes,

I perceive the way it changes…

maybe the clouds appeared, dots or waves of light…

different colored lights… they are still and, through them,

I just observe my inner world…

“I  am giving freedom to my feelings and thoughts…”