Ve stínu — 2013 / In The Shade

Každý má svůj stín, své slabé místo, které je domovem dávných tajností a nesplacené minulosti. Jsou to tváře, tváře vyprávějící příběh, potkávám se s nimi, jsou mou touhou přiblížit se blíž, odhalit jejich stín, jsou to obrazy těch, které jsem osobně neznala. V mysli je maluju a hledám. Skrze ně nacházím svůj vnitřní svět, svět podvědomých představ a příběhů…

Everyone has their shadows, their weak spot, which is home for ancient secrets and unpaid past, they are faces, faces telling a story, I meet them, they are my desire to get closer, to reveal their shadows, they are images of those I personally did not know. I paint them in my mind and I am seeking them. Through them I find my inner world, the world of subconscious ideas and stories.